sri manidweepa varnana Book

12.00

Out of stock

sri manidweepa varnana telugu book
బ్రహ్మాండమంతా తన ఎర్రని కాంతితో నింపివేసింది. సంపెంగ, అశోక, పున్నాగ మొదలగు పుష్పముల సువాసనలతో తలకట్టు కలిగినది. కురవిందమణులచే ప్రకాసించబడుతున్న కిరీటముచే అలంకరించబడినది. అమ్మవారి నుదురు అష్టమినాటి చంద్రునివలె ప్రకాశితూంటుంది. చంద్రునిలోని మచ్చవలె ఆమె ముఖముపై కస్తూరి తిలకం దిద్దుకుని ఉంటుంది. ఆమె కనుబొమ్మలు గృహమునకు అలంకరించిన మంగళ తోరణములవలె ఉన్నవి. ప్రవాహమునకు కదులుచున్న చేపలవంటి కనులు, సంపెంగ మొగ్గ వంటి అందమైన ముక్కు, నక్షత్ర కాంతిని మించిన కాంతితో మెరుస్తున్న ముక్కు పుదక, కడిమి పూల గుత్తిచే అలంకరింపబడిన మనోహరమైన చెవులకు సూర్యచంద్రులే కర్ణాభరణములుగా కలిగి ఉన్నది. పద్మరాగమణి కెంపుతో చేయబడిన అద్దము కంటె అందమైన ఎర్రని చెక్కిళ్ళతో ప్రకాశించుచున్నది. రక్త పగడమును, దొందపండును మించిన అందమైన ఎర్రని పెదవులు, షోడశీమంత్రమునందలి పదునారు బీజాక్షరముల జతవంటి తెల్లని పలువరుస కలిగియున్నది.
శ్రీమాత సేవించిన కర్పూర తాంబూల సువాసనలు నలుదిక్కులకూ వెదజల్లుతుంటాయి. ఆమె పలుకులు సరస్వతీదేవి వీణానాదమును మించి ఉంటాయి. అమ్మ చుబుకముతో పోల్చదగిన వస్తువేదీ లేదు. కామేశ్వరునిచే కట్టబడిన మంగళసూత్రముతో అమ్మ కంఠము శోభిల్లుతూంటుంది. ఆమె భుజములు బంగారు భుజకీర్తులతోనూ దండకడియములు, వంకీలతోనూ అందముగా అలంకరింపబడి ఉంటాయి. రత్నాలు పొదిగిన కంఠాభరణము ముత్యాల జాలరులు కలిగిన చింతాకు పతకము ధరించి ఉంటుంది. ఆమె నడుము సన్నగా ఉంటుంది. ఆమె కాలిగోళ్ళ కాంతి భక్తుల అఙ్ఞానాన్ని తొలగిస్తుంది. పద్మాలకంటే మృదువైన పాదాలు కలిగి ఉన్నది.
mohan publications

SKU: 5687 Category: Tag:

₹12.00
In the Shakta convention of Hinduism, Manidvipa/Manidweepa (Sanskrit: मणिद्वीप; IAST: Maṇidvīpa) is the unceasing preeminent home of the goddess Bhuvaneshvari Devi Mula Prakritithe incomparable being in Shaktism. Otherwise called Sripura,śrī Nagara and Devi Loka, it is an island arranged in a sea called the Sudhā Samudra (The Expanse of Nectar). In the Devi Bhagavatam, Manidvipa is depicted as the Sarvaloka, the most elevated world, better than Kailasa, domain of Shiva, Vaikuntha, domain of Vishnu, and Goloka, domain of Krishna. This is reliable with the Devi Bhagavatam’s depiction of Goddess Bhuvaneswari Devi as higher than any of these different divine beings. In her structure as Bhuvaneshvari or Tripurasundari, Devi is the Sovereign of Manidvipa. Toward the start of the creation, Bhuvaneswari Devi, in her structure as Adi Parashakti or Mahakali, made this island as per her will.She is Radha in the habitation of Madanakya nirbruta nikunjam a piece of divya vrindavan which is called mani dweep . No body, even Krishna dont have passage to this dwelling place . Just she will elegance from that point to other world through Krishna her,energetic epitome
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.
streela nomulu vratalu
నోములు వ్రతాలు అనగానే స్త్రీలు చేసేవి అనే అభిప్రాయం కలుగుతుంది ఎవరికైనా. ఈ మాట కొంత వరకు నిజం. ఎక్కువగా వ్రతాలు చేసేది మహిళలే. వారికి ప్రతి అవసరానికి ఒక వ్రతమో, నోమో సిద్ధంగా ఉంటుంది. కొద్ది కాలం క్రితం వరకు కొన్ని శతాబ్దాలుగా స్త్రీలు విద్యా విత్తాలకు దూరమయ్యారు. మగ పిల్లలు గురుకులాల్లోనో, వీధి బడుల్లోనో చదువుకునే వారు. బాల్య వివాహాలు జరిగేవి. ఆడ పిల్లలకి సత్ప్రవర్తన నేర్పటానికి వారి చేత నోములు, వ్రతాలు చేయించే వారు. పెళ్ళయిన వెంటనే చిన్నతనంలో చిట్టిబొట్టు( తిలక ధారణం యొక్క ప్రాశస్త్యాన్నితెలిపి, బొట్టు పెట్టుకోటం, పెట్టటం నేర్పటానికి), నిత్య శృంగారం (అలంకరించుకోటం, అలంకరించటాల్లో శిక్షణ) మొదలైన వ్రతాలతో ప్రారంభించి, పువ్వు తాంబూలం, పండు తాంబూలం అనే నోముతో సాటి వారికి భక్తి భావంతో ఇవ్వటం అనేది అలవాటు చేయటం జరిగేది. ఎక్కువ వ్రతాల ప్రయోజనం ఇదే.
mohan publications
sri shiva koti lakshu book
by
vasundhara publications
saubhagya gauri vratham book
శివడోలోత్సవం చైత్ర శుద్ధ తృతీయ రోజున పండుగ జరుపుకుంటారు. వసంత నవరాత్రులలో తొమ్మిది రోజులలో ఇది మూడవరోజు . పంచాంగకర్తలు దీన్నే సౌభాగ్యగౌరీ వ్రతం, సౌభాగ్యశయన వ్రతం, మసగౌరీ వ్రతం, ఉత్తమ మన్వాది అని కూడా అంటారు. ఈ రోజున ఉమాశివులకు దమనంతో పూజించి డోలోత్సవం నిర్వహించినట్లయితే గొప్ప ఫలితాన్ని ఇస్తుందని శాస్త్ర గ్రంథాల ద్వారా తెలుస్తుంది. ఈ వ్రతానికి విదియతో కూడిన తదియ పనికిరాదని, చవితితో కూడిన తృతీయ ముహూర్తం ఉండాలి. డోలోత్సవ పర్వం హిందూదేశంలోని పలుప్రాంతాల్లో వివిధ రీతులలో నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ వ్రతాచరణ స్త్రీలు ఎక్కువగా ఆయా ప్రాంతాలలో కనిపిస్తారు. అంతేకాక ఇది ప్రత్యేకంగా స్త్రీ దేవతపేర సౌభాగ్యగౌరీ వ్రతం వివిధ నామాలలో వ్యవహరింప బడుతూ ఉంది.సతీదేవి దక్షయజ్ఞంలో అగ్నికి ఆహుతి అయి చనిపోయిన హిమవంతుడికి కుమార్తెగా జన్మించింది.
mohan publications
sri anjaneya sahasranama stotram
The Contents of the book Stotra Ratna Haaram : Shree ganEsha pancharatnam, shree sarasvatee stotram, Shree lingaaSHTakam, Shree vaidyanaathaaSHTakam, shree raajaraajEshvareeaSHTakam, sEvee aparaadhaKSHammaapaNastOtram, shree raamashlOkam, shree hanumaan stutihi, navagraha stOtram.
giri publications
sri rudram namakam chamakam book
by
mahan adhyatmika grandhalayam
baba mata bangaru mata sri sai suktulu amruta sandesham book
by
gollapudi veeraswamy son
sri venkateswara govinda namamulu
by
mohan publications
SRI VENKATESHWARA SAHASTRANAMALU BOOK
SRI VENKATESHWARA GOVINDA NAMALU BOOK
SRI VENKATESH SUPRABATHAM BOOK
archana book
Archana (Hinduism): Archana is a special, personal, abbreviated puja done by temple priests in which the name, birth star and family lineage of a devotee are recited to invoke individual guidance and blessings.
mohan publications
sri shirdi sai baba 9 va guruvara vratham book
On the day of fast, after taking bath in the morning, picture or idol of Sai Baba make a holy bath with misture of Curd , Milk and holy water . after it put fresh water and wipe with slik cloth of idol or picture of sai baba . then a yellow colored cloth is spread. Then, the idol or picture is placed on it.
mohan publications

Additional information

Weight 0.5 kg
Dimensions 10 × 11 × 12 cm
Be the first to review “sri manidweepa varnana Book”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

Vendor Information

Main Menu